D2V
EPB

Alle gebouwen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, moeten op energetisch gebied en op vlak van binnenklimaat voldoen aan bepaalde eisen.

Europa wil met deze minimumeisen (in het kader van het Kyotoprotocol) de uitstoot van de broeikasgassen, afkomstig van gebouwen, verminderen en dus ook het energieverbruik per huishouden drukken.

Er zijn vijf soorten EPB-eisen te onderscheiden:

  • thermische isolatie-eisen (K-peil)
  • energieprestatie-eisen (E-peil)
  • binnenklimaateisen (ventilatie)
  • oververhittingsfactor
  • hernieuwbare energie
Wanneer?

Van zodra een bouwvergunning wordt aangevraagd voor alle nieuwe gebouwen en voor alle bestaande gebouwen die verbouwd of uitgebreid worden én indien het desbetreffende gebouw verwarmd of gekoeld wordt ten behoeve van mensen.

Wij scholen ons constant bij om de laatste eisen en technieken vlot te beheersen.

Enkele referenties